Dessa varnar för ar-Râdjihî

Frågeställare: Vissa bröder varnar för Shaykh ´Abdul-´Azîz ar-Râdjihî vars böcker och lektioner vi översätter…

al-´Abbâd: Vem varnar för honom?

Frågeställare: Bröder i Madînah. De beskyller honom för innovation och varnar för honom och gör till och med detsamma mot bröder som drar nytta av honom och översätter hans böcker.

al-´Abbâd: De som varnar för honom är dåliga.

Frågeställare: Rekommenderar ni att man fortsätter?

al-´Abbâd: Fortsätt, fortsätt, fortsätt.