Dessa tycker inte om kritik

Den som inte vill ha kritik och beröm, Djarh wa Ta´dîl, vill inte heller ha Sunnah. Om det inte finns någon kritik eller något beröm kommer det inte heller finnas någon skillnad mellan den förträfflige, lärde kallaren till Allâhs religion och ´Alî at-Tantâwî, Mahmûd as-Sawwâf, Muhammad al-Ghazâlî, Hasan at-Turâbî, ash-Sha´râwî, Râfidhah och Hasan as-Saqqâf.

Han som inte vill ha den här kunskapen är antingen okunnig eller också hatisk eller också berättigad till att bli kritiserad varpå han vill locka från kritik och beröm.