Dessa sprider makthavarnas fel

Fråga: Vad är domen för att nämna makthavarnas, deras myndigheters och de lärdas fel eller göra narr av dem, oavsett om det sker i sittningar, fredagspredikningar eller sociala medier?

Svar: Det är som sagt Khawâridjs metodik. Khawâridj nedvärderar muslimska makthavare, letar efter deras fel och sprider dem. Men de är försakade. Deras handlingar är bara till deras egen nackdel. De skadar varken Allâh eller muslimerna.

Det är obligatoriskt att respektera de muslimska makthavarna. Det är obligatoriskt att be för muslimska makthavare. Imâm Ahmad (rahimahullâh), imamen av Ahl-us-Sunnah, sade:

”Om jag hade vetat att jag har rätt till en bönhörd bön, skulle jag bett för makthavaren.”

Om makthavaren är bra, är samfundet också bra. Religionen kommer i så fall att vara stödd. Bön för honom är inte bara för honom personligen, utan även för religionen och muslimerna. Det hör till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs grunder att be för makthavarna under fredagspredikningar och annars. Man skall be för dem så att de får stöd och bistånd. Om Allâh stödjer, stärker och vägleder makthavarna, så är det muslimerna och den här religionen som tjänar på det.