Dessa lockar från Fiqh-böckerna

Fråga: En student sade åt mig att inte trötta ut mig själv med Fiqh-böcker och att jag istället borde hålla mig till Ahl-ul-Hadîth som har mer rätt och mindre tillgjordhet. Stämmer det?

Svar: Fiqh tas från hadîtherna. Ahl-us-Sunnahs Fiqh tas från hadîtherna. De enda som lockar från Fiqh-böckerna är en ignorant eller en person som framhäver Idjtihâd idag när han i själva verket varken är berättigad till Idjtihâd eller besitter dess villkor. Han kan bara följa blint, men han skall göra det och måna om beviset.