Dessa hatar Yahyâ bin Yahyâ

Följeslagarna är våra ledare, älskade, förebilder och föredömen. Ty det var de som förkunnade Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap i den mån som de själva fick ta del av det. De förkunnade det vidare till dem som var efter dem som förkunnade det vidare till dem som var efter dem och så vidare till vår tid. De besitter en dygd. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vid Allâh! Att Allâh vägleder en enda person genom dig är bättre för dig än röda kameler.”1

De vägledde många människor på sin tid och de var anledningen till att många människor vägleddes efter dem. Människorna blev upplysta av deras kunskap, Idjtihâd och förståelse inom Allâhs (´azza wa djall) religion. Må Allâh vara nöjd med dem och alla som älskar dem och står på deras sida!

Författaren nämnde ett par namn och sade:

”Ahmad bin Salamah lade till några namn som Ibn Qutaybah hade skrivit i boken ”al-Îmân”2 däribland Yahyâ bin Yahyâ, Ahmad bin Hanbal och Ishâq.”

De lärda från Naysâbûr tittade på namnen och sade:

”Dessa människor hatar Yahyâ bin Yahyâ för att han lever bland dem.”

Han var ju själv från Naysâbûr. Därför hatade de honom. Dessa usla typer finns alltid. När det finns en förträfflig lärd man som kallar till Allâhs religion börjar vissa hata honom och bekämpa honom. Dessa hatare var förmodligen Djahmiyyah, Mu´tazilah, andra Ahl-ul-Bid´a, fanatiska Ahl-ur-Ra’yy och dylikt. Där fanns ju även de från Ahl-ul-Hadîth som älskade honom, var på hans sida och uppskattade honom väldigt mycket.

Detta kännetecknar alltså Ahl-ul-Bid´a, nämligen att de hatar Yahyâ bin Yahyâ. Varför hatas han? Därför att han förkunnar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och kallar till sanningen. Må Allâh vara nöjd med dem alla!

1al-Bukhârî (309) och Muslim (405).

2Det vill säga att det hör till tron att älska de omnämnda personligheterna.