Dessa förtalar Ibn Bâz

Angående deras anklagelse mot Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz och att han är regeringens agent och jag har själv hört hur de säger att han är regeringens lärde man, så härrör ett liknande yttrande endast från en Hizbî oavsett om han tillhör de öppna Hizbiyyûn som al-Ikhwân al-Muslimûn eller de dolda Hizbiyyûn som organisationerna al-Hikmah, al-Ihsân, al-Islâh, vissa medlemmar hos organisationen Ihyâ’ at-Turâth eller Surûriyyûn.

Jag vill att du analyserar personen som uttalar sig på det viset. Du finner att han antingen tillhör Hizbiyyûn, de okunniga (och då är han en liten idiot) eller innovatörerna bland Shî´ah och Sûfiyyah.

Shaykh Ibn Bâz är en av de lärda. Ibland har han rätt och ibland har han fel. Ibland vet han och ibland vet han inte. Ibland glömmer han. Ibland är han för mjuk mot de lärda. Men få är som han. Om han skulle utfärda ett felaktigt utslag så är han trots allt erfaren. Han är äldre än sjuttio år. Han har erfarenhet av frågorna. Han vet att uppror mot makthavaren medför endast ondska.