Dessa förtalar Hammâd bin Salamah

Han hette Hammâd bin Salamah bin Dînâr Abû Salamah al-Basrî, slav till Rabî´ah bin Mâlik bin Handhalahs familj från Banû Tamîm.

Han föddes 91 och dog tisdagen den 19:e Dhûl-Hidjdjah 167.

Han var en imam i Qur’ân-läsningar, Hadîth och arabiskan. Han var en vältalig Faqîh. Han var en imam i Sunnah och en av de första som skrev böcker.

Abû Hâtim bin Hibbân sade:

”Det fanns ingen av hans generation i Basrah som var som Hammâd bin Salamah när det kom till förträfflighet, religion, dyrkan, kunskap, skrift, författarskap, stabilitet inom Sunnah och hårdhet mot Ahl-ul-Bid´a. På hans tid förtalades han endast av en Mu´tazilî som förnekade ödet eller en innoverande Djahmî. Det gjorde de för att han visade den sanna Sunnah som förkastades av Mu´tazilah.”

Imâm Ahmad bin Hanbal sade:

”Om du ser en person förtala Hammâd bin Salamah skall du ifrågasätta hans islam. Ty han var hård mot innovatörerna.”

Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade att Hammâd bin Salamah skrev en bok om Egenskaperna.