Dessa fördömer fredagsbönens första böneutrop

Fråga: Vad är domen för fredagsbönens första bönerop? Har de lärda talat om det och sagt att det är otillåtet?

Svar: Jag känner inte till att någon lärd forskare har talat om det. Handlingen tillhör de renläriga kalifernas Sunnah. Det var ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh) som befallde det, den tredje renlärige kalifen. Syftet var att påminna människorna som var sysselsatta med sina odlingar och affärer om att fredagsbönen var inom en snar framtid så att de kunde lämna sina arbeten och förbereda sig inför bönen. Alltså tillhör handlingen de renläriga kalifernas Sunnah. Den fördöms endast av en person som är okunnig eller också tror att han är kunnig.