Dessa delar in innovationer i goda och dåliga

Varje samling som har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller de tre förträffliga generationerna skall anammas på liknande vis, varken mer eller mindre. Om den inte är bekräftad, om än betraktad till synes som fin, så räknas den som innovation varför den måste undvikas. Hur skall de inte bemötas så när nästan alla grundlösa saker som hittas på av rättsskoleanhängare för att de tycker att de är fina är innovationer? Därför sade Imâm ash-Shâfi´î att fenomenet (الاستحسان) är en ny lagstiftning.

Att dela in innovationer i goda och dåliga dito görs av arma efterapare som aldrig satt sin fot utanför de lärdes egna omdömens ramar. Annars vet alla att de lärda om Sunnah och Hadîth är enade om att alla innovationer, oavsett storlek, plats eller utövare, är villfarelse och varje villfarelse är i Elden. Det har bevisats autentiskt i den rena Sunnah och anammats av Ahl-ul-Haqq. Vad efterapningens fångar säger är inget att bry sig om. Sådana människor är inte lärda enligt de lärdes samstämmighet, säger bland andra Ibn ´Abdil-Barr och författaren till boken ”al-Îqâdh”.