Dessa bör hämtas till Qatar

Jag råder den qatariska regeringen som har ett bra rykte att hämta förträffliga lärda som kallar till Qur’ânen och Sunnah. Exempel på dessa lärda är Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz, Shaykh Rabî´, Shaykh ´Abdul-Muhsin al-´Abbâd och andra från Ahl-us-Sunnah.

Igår var Qatar ett land av Sunnah och Ahl-us-Sunnah. Därefter ändrar de sig hastigt. Det är förbjudet att utvisa ungdomarna på grund av at-Tahhân. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh):

”Undvik den förtrycktes bön; det finns ingen ridå mellan den och Allâh.”