Dessa besväras av Ibn ´Abdil-Wahhâb

Den som associerar Wahhâbiyyah med ´Abdul-Wahhâb förfelar. Det var inte ´Abdul-Wahhâb som kallade. Det var hans son Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb som kallade folket till att följa Sunnah och utrotade avguderi, otro, innovationer och nyheter.

Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb var lärd och följde Sunnah. Han präglades av kärlek till och fasthållning vid Sunnah. Hans avhandlingar är kända men saknas i Indien.

Sammanfattningsvis hade Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb samma dogm som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och hans elev ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim. Med tunga och svärd kämpade Shaykhen för Allâhs sak. Han efterlevde plikten i att påbjuda rätt och förbjuda orätt. Då majoriteten följde sina lustar och var genomsyrade i innovationer, besvärades de av Shaykhens metodik. Följaktligen började ondskans lärde och ignoranta lekmän motarbeta honom och ljuga om honom. De kämpade för att förstöra hans rykte och verkligen lockade människorna från hans uttalanden och handlingar. De fick dem att tro att han följde en ny religion, vilket är fel. Shaykhen var Hanbalî och Hanâbilah är samfundets närmsta rättsskola till Sunnah. Deras metodik är imamen av Ahl-us-Sunnah Ahmad bin Hanbals metodik; han som följde Qur’ânen och Sunnah och prioriterade svag hadîth framför stark åsikt.