Dessa argumenterar med de lärdas meningsskiljaktigheter

Fråga: I dag talas det mycket om domen för att kvinnan skall täcka sitt ansikte. Det finns kvinnor som argumenterar med vissa lärda som tillåter kvinnan visa ansiktet och ha sin ´Abâ’ah på axlarna. Deras argument är att det finns delade åsikter i frågan. Tillåter varje meningsskiljaktighet att man följer vilken lärd som helst? Vad är domen för den franska kåpan?

Svar: Ingen annan än Ahl-ul-Ahwâ’, lustarnas människor, argumenterar med meningsskiljaktigheter. De älskar att följa sina lustar.

Angående den som fruktar Allâh argumenterar han inte med meningsskiljaktigheter. Han argumenterar med bevis.

Det finns meningsskiljaktigheter. Nästan varje Fiqh-fråga består av delade åsikter. Därför befallde Allâh (djallâ wa ´alâ) oss att hänvisa till Qur’ânen och Sunnah:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

”Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet, om ni tror på Allâh och den Yttersta dagen.”1

Det finns som sagt meningsskiljaktigheter. Det är dock inte tillåtet för oss att följa åsikterna som stämmer överens med våra lustar och begär och lämna beviset bara för att det motstrider våra lustar. Det är inte tillåtet. Vi är skyldiga att följa åsikter som stämmer överens med Qur’ânen och Sunnah i samband med slöjan och allting annat.

Ni vet att bevisen säger att slöjan är obligatorisk och att dess plikt är den sista som uppenbarades för sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâh ålade hans hustrur, döttrar och de troende kvinnorna att täcka sig. Hur kan man då säga att den muslimska kvinnan inte är skyldig att täcka sig och att det endast var specifikt för profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur? Samtidigt säger Allâh:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ

”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg.”2

Sedan kommer en okunnig människa och säger att de troende kvinnorna inte är ålagda att ha på sig Djilbâb. Säger en klok människa det? Endast en illasinnad och en som följer sin lust talar på det viset.

Hon skall inte ha på sig ´Abâ’ah för att försköna sig. Hon skall ha på sig den för att dölja sin kropps och sina kläders utsmyckning. Hon skall lägga den ovanpå huvudet och låta den täcka ned till fötterna. Hon skall inte ha på sig den för att försköna sig. Hon skall ha på sig den för att täcka sina skönheter.

Vad beträffar den franska kåpan och annat, är de förbjudna och olovliga om de förskönar och inte täcker försköningen.

´Abâ’ah skall inte läggas på axlarna. Vem säger att hon skall ha på sig den på axlarna? ´Abâ’ah är som Djilbâb; den läggs på huvudet och täcker ned till fötterna. Syftet är att hennes huvud, hals och resten av kroppen täcks.

14:59

233:59