Dessa använder öknamnet “Djâmiyyah”

Fråga: Finns det en grupp som heter Djâmiyyah?

Svar: Jag svär vid Allâh att jag inte känner till den. Det kommer från dem som vill locka från sina bröder som kallar till trosläran, Tawhîd och lydnad till de muslimska makthavarna. De har kommit med det öknamnet för att locka människorna från dem. Det skall ignoreras. Det skadar ingen. Det skadar bara den som använder sig av det.