Dessa anklagar Salafiyyûn för hårdhet

Fråga 5: Det finns folk som anklagar dagens Salafiyyah för hårdhet och menar att kallarna bör vara mjuka mot Ahl-ul-Bid´a. Stämmer det? Hur avvisas de med tanke på att tider och folk ändras?

Svar: Att Salafiyyûn anklagas för hårdhet är inget nytt. Det är gammalt. Alltsedan Ahmad bin Hanbals dagar (och även innan honom och efter honom) fram till idag har osanningens anhängare endast kunna bekämpa sanningens anhängare med smutskastning och förvridning. Hårdhet är inte den enda anklagelsen. Hårdheten är bara en anklagelse i mängden. De anklagar dem för att vara Khawâridj, Mudjassimah och Mushabbihah. Varje sekt anklagar dem för det som är motsatsen till deras osunda dogm.

Djahmiyyah kallar dem för Mushabbihah och Mudjassimah. Varför det? Därför att de tror på Allâhs egenskaper som nämns i Qur’ânen och Sunnah och bekräftar dem på ett sätt som tillkommer Allâh (tabârak wa ta´âlâ).

Khawâridj och Mu´tazilah kallar dem för Murdji’ah.

Râfidhah kallar dem för Nawâsib eftersom de inte överdriver med Huset.

Detsamma gör alla andra Ahl-ul-Bid´a.

Idag anklagas de för att vara hårda, agenter, spioner, månadscykelns och barnsängens lärda och andra fula och vidriga anklagelser som härrör från ondskans, falskhetens och villfarelsens missionärer. Det enda Salafiyyûn skall göra är att fortsätta kalla till Allâhs religion med kunskap. Samtidigt skall de se till att ha storslagna karaktärer som tålamod, ömhet, vishet och alla andra fina egenskaper som är överensstämmande med detta väldiga kall. De måste härda med det som sägs om dem. Låt dem rätta sig efter profeterna och imamerna. I Qur’ânen kan vi läsa att profeternas fiender anklagade dem för lögn, magi, spådom, galenskap och mycket annat. Således skall den uppriktige kallaren se till att följa dessa profeter och de lärda som följde dem. Hur skall vi arma stackare undkomma förtal om inte dessa stora och väldiga män gjorde det? Belöningen är relativ:

”Profeterna är människorna med de svåraste prövningarna, därefter de som kommer efter dem, därefter de som kommer efter dem. En person prövas i enlighet med sin religions styrka.”1

Han (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَلَوْ يَشَاء اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ

”Om Allâh ville kunde Han helt visst slå ned dem [utan er medverkan], men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov.”2

Om Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) ville kunde Han vägleda alla utan anledning. Men Han vill pröva folk med varandra. Den som klarar provet och testet upphöjs och äras av Allâh i de båda liven. Många människor misslyckas. De blir svaga och ger med sig. Antingen blir han passiv och domnar av eller också går han vilse liksom många andra gör. Dessa människor har misslyckats med prövningarna. Vi ber Allâh (tabârak wa ta´âlâ) skydda oss och er mot allt som orsakar misslyckande och nederlag. Jag svär vid Allâh att det är en strid mellan sanningen och osanningen. Den är häftigare än militära slag. Den psykologiska krigföringen mot Salafiyyah saknar motstycke. Den sker på olika fronter, med olika vapen och i hela världen. Den har hittat djävulska medhjälpare bland människor och djinner för att planera strategier och bekämpa Salafiyyah och Salafiyyûn. Jag tror inte att de kan jämföras med någon annan. Jag tror inte att det har funnits något liknande. Folk har blivit specialister på konspirationer, strategier, lögner, rykten och medier. Sa´îd Hawwâ, en av al-Ikhwân al-Muslimûns pelare, sade:

”Om Mosad och hela världens säkerhetstjänster hade enats om att förstöra något för en person, skulle de inte klarat av det al-Ikhwân al-Muslimûn klarar av.”

Den här mannen skrev många böcker vari han tjänade den osunda metodiken. De högaktade honom. Han hade en hög position hos dem. Med tiden hamnade han i konflikt med dem och började förtala dem.

Efter dem kom Qutbiyyûn. Om alla dessa säkerhetstjänster inklusive al-Ikhwân al-Muslimûn hade enats, skulle de inte kunnat uppnå det som Qutbiyyûn och Haddâdiyyah uppnår av förtal och smutskastning av Ahl-us-Sunnah. Men man måste härda:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

”Bara de som håller ut skall få sin [fulla] lön utan räkenskap.”3

Vi ber Allâh (tabârak wa ta´âlâ) vägleda dem, sätta stopp för deras ondska, upphöja Sitt ord och stödja Sin religion. Helt säkert bönhör vår Herre.

1at-Tirmidhî (2398), Ibn Hibbân (2900), al-Hâkim (121) och al-Bayhaqî (6326). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (994).

247:4

339:10