Dessa anklagar al-Albânî för att vara Murdji’î

Fråga: Vissa säger att Shaykh al-Albânî (rahimahullâh) hade samma åsikt om tron som Murdji’ah. Vad säger ni om det?

Svar: al-Albânî (rahimahullâh) var lärd, Muhaddîth och Faqîh, även om han var starkare Muhaddith än Faqîh. Jag känner inte alls till att han har sagt något som tyder på Irdjâ’. Men de som vill göra Takfîr på folk säger om honom och hans jämlikar att de är Murdji’ah. Det är ett exempel på öknamn. Jag vittnar om att Shaykh al-Albânî (rahimahullâh) var på rätt väg och att han hade en sund troslära och goda uppsåt. Trots det säger jag att han inte var felfri. Ingen annan än sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är felfri.