Dess tolkning är dess läsning

Allâh (´azza wa djall) sade:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

”Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”1

Det bästa sättet att förstå denna och liknande verser på, är att människan tror på dem bokstavligt och överlämnar dess beskaffenhet till Allâh (´azza wa djall) eller att Allâh inte har skapelsens drag. Den metodiken hade Salafs imamer och Ahl-us-Sunnahs lärda. al-Kalbî sade:

”Detta hör till det dolda som inte skall tolkas.”

Makhûl, az-Zuhrî, al-Awzâ´î, Mâlik, Ibn-ul-Mubârak, Sufyân ath-Thawrî, al-Layth bin Sa´d, Ahmad och Ishâq brukade säga om denna och liknande verser:

”Framför dem som de har kommit utan att tolka dem.”

Sufyân bin ´Uyaynah sade:

”Tolkningen av allt som Allâh har beskrivit Sig själv med i Sin skrift är att läsa det och tiga. Ingen annan än Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har rätt att tolka det.”

12:210