Deras uppror kastar oss tillbaka i tiden

Fråga: Vi märker hur vissa Salafiyyûn ger sig på vissa lärda för att de är tysta om ledarna och aggressiva mot andra.

Svar: Visa mig en lärd som Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah angriper. Tomma påståenden är inget att bry sig om. Vi ger oss inte på någon lärd som är Salafî. Vi ger oss bara på dem som hävdar att de har kunskap och kallar till villfarelsen. Vi konfronterar dem och diskuterar med dem.

Angående makthavarna, härdar vi med dem. Så sade Salaf och det befallde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) oss. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss att strida mot Ahl-ul-Bid´a och härda med makthavarna. Det är Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs ord.

Den som läser i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah ser hur Salafiyyûn håller fast vid en metodik. De är inte förnedrade. De är inga marionetter till dem som följer falskheten. Deras förhållande till makthavarna tyglas av dessa profetiska instruktioner och korrekta och bekräftade principer som Salaf följde. De som bekämpar makthavarna har fört samfundet långt tillbaka i tiden. De har utsatt samfundet för förnedring och förödmjukelse. Det enda som kan rädda samfundet är en fasthållning vid Salafs metodik.

Algeriets enda lösning på problemen är fasthållning vid Salafs metodik – om Allâh vill.

Dessa människor skapar problem för samfundet. Den enda lösningen ligger i Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik. Hur mycket har inte samfundet skadats av denna idioti, galenskap, detta clowneri och denna dåraktiga och blinda entusiasm?

Därtill ser du hur de glömmer bort religionen. De tänker bara på Takfîr och kamp mot makthavarna. Det är som om religionen handlar om det. Var är profeternas (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) kamp mot makthavarna? Det fanns makthavare på deras tid. De lärde människorna Tawhîd och tog ut dem ur avguderiets och okunnighetens mörker. Detta är Salafs metodik.

Vi ser hur människorna har drunknat i myter, innovationer och idoldyrkan. Skall du lämna dem för att bekämpa makthavarna? Makthavaren är i behov av ett kall. Medborgarna är i behov av ett kall. Var är kallet då? Det finns inte. Vad nyttar islam att man samlar en Sûfî som tror på panenteism och panteism, en Râfidhî och en gravdyrkare?

Därtill kan man undra varför de kämpar mot makthavarna. De gör det endast för att själva få makten. När någon av dem får makten vänder han islam ryggen.

Den korrekta vägen går ut på det sanna kallet som rensar muslimernas hjärnor, trosläror och liv på all form av avguderi och innovationer och formar samfundet så att det producerar en muslimsk makthavare, en muslimsk soldat, en muslimsk lärd och en muslimsk student som håller fast vid Qur’ânen och Sunnah. Så blir det islamiska riket till.

Till och med Sayyid Qutb, med alla sina villfarelser, insåg detta faktum. Problemet var att han inte kände till den korrekta trosläran. Han insåg också att dessa revolter var fel och att samfundet skall uppfostras så att det frambringar makthavare. Ordspråket säger trots allt att sanningen ligger i fiendens erkännande. Även om kloka människor inte känner till Salafs metodik förstår de att dessa dumheter gagnar intet islam eller muslimerna sett till deras religion och världsliga ändamål.