Deras respons på al-Albânîs utslag om palestinsk utvandring

Detsamma gäller Shaykh al-Albânî (rahimahullâh) när han gav sitt utslag till palestinierna. Följaktligen började alla predikanter i Jordanien angripa honom och förtala honom och sade att han var en djävul.

Han var en lärd man, ´Allâmah, Faqîh, Muhaddith. Han förstod både religionen och de nutida frågorna. Han rådde sina palestinska bröder som hade instabila liv därborta. Varje dag dör och stupar någon. Varje dag upplever de svårigheter. Ibland drabbas fadern, ibland storebrodern, ibland lillebrodern, ibland modern, ibland dottern… Antingen [oklart ljud] eller också död. Han sade till dem att rätta sig efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som utvandrade från Makkah som är världens ädlaste plats. Vad är Palestina jämfört med Makkah? I och med att ni inte kan praktisera Allâhs religion, så får ni utvandra till ett muslimskt land där ni kan dyrka Allâh. Deras svar var att han är en djävul. De förtalade honom fult.