Deras fruar är inte deras mödrar

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 845

Allâh (´azza wa djall) sade:

مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ

”De är inte deras mödrar; deras mödrar är de som födde dem och inga andra.”1

Det bevisar att det är föraktfullt för maken att kalla sin maka för sina kvinnliga anhörigas benämningar, såsom moder och syster. Ty det påminner om kvinnliga anhöriga.

158:2