Deras dogm är förstörd

Fråga: Somliga människor vilkas yttre tyder på Sunnah hyser agg mot Ahl-ut-Tawhîd och fördömer dem för deras kall till Tawhîd. Deras argument är att deras kall splittrar muslimerna.

Svar: Det betyder i så fall att sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kall splittrade muslimerna. Det splittrar mellan muslimerna och de otrogna. Det splittrar inte alls muslimerna sinsemellan. Visst splittrar det mellan muslimerna och de otrogna, men det splittrar inte alls muslimerna sinsemellan. Det är falskt sagt.

Fråga: Får man ta kunskap från dessa människor?

al-Fawzân: Från vem?

Frågeställare: Från dem som varnar för dem som kallar till Tawhîd.

Svar: Det är inte tillåtet att ta kunskap från dem. De är vilseledande. Ta inte från dem. Deras dogm är förstörd. Om de verkligen säger så, betyder det att deras dogm är förstörd.