Denne följer inte Sunnah

Jag kopierade Ahmad as-Sindjîs handskrift med hans berättarkedja där han sade: Jag hörde Muhammad bin ´Awf säga: Ahmad bin Hanbal dikterade åt mig…

”De bästa människorna efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Abû Bakr, sen ´Umar, sen ´Uthmân, sen ´Alî.” Jag sade: ”Abû ´Abdillâh! De säger att du stannar efter ´Uthmân.” Han sade: ”Jag svär vid Allâh att de ljuger om mig. Jag berättade bara Ibn ´Umars hadîth för dem:

”Vi brukade favorisera Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och säga att Abû Bakr kommer först, sen ´Umar och sen ´Uthmân. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick reda på detta och fördömde inte det.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade inte att inga andra får favoriseras efter dessa. Ingen har bevis för det. Den som stannar efter ´Uthmân och låter bli att nämna ´Alî som den fjärde följer inte Sunnah, Abû Dja´far!”