Den vuxnes omskärelse

2977 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Raka av dig otrons hår och omskär dig.”

Han sade det till en man som hade konverterat till islam.

Rapporterad av ´Abdur-Razzâq i ”al-Musannaf”1 och via honom Ahmad2 och Abû Dâwûd3 och via honom al-Bayhaqî4 och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr”5. Alla har återberättat den via ´Abdur-Razzâq som sade: Ibn Djuraydj berättade för oss: Jag har blivit underrättad från ´Uthaym bin Kulayb, från hans fader, från hans farfar som berättade att han kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Jag har konverterat till islam.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Raka av dig otrons hår och omskär dig.”

Hadîthen är god vilket även Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) ansåg…

al-Bukhârî har ett kapitel benämnt ”Den vuxnes omskärelse” vari han tog med Abû Hurayrahs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth:

”Ibrâhîm (´alayhis-salâm) omskar sig själv när han var hundratjugo år.”

Detta är Abû Hurayrahs ord. Det autentiska är däremot profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Ibrâhîm (´alayhis-salâm) omskar sig själv när han var åttio år.”

Ahmad argumenterade med den hadîthen för den vuxnes omskärelse. al-Khallâl rapporterade i ”al-Wuqûf wat-Taradjdjul”:

”Hanbal frågade Abû ´Abdillâh om en Dhimmî som konverterar till islam och sade: ”Tycker du att han skall omskäras?” Han sade: ”Det måste han göra.” Jag frågade: ”Om konvertiten är vuxen man eller kvinna?” Han sade: ”Jag vill att han skall rena sig. Hadîthen säger:

”Ibrâhîm (´alayhis-salâm) omskar sig själv när han var åttio år.”

Och Allâh säger:

مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

”Den rena, ursprungliga tro som var er fader Ibrâhîms.”6

Han blev frågad: ”Men om han är rädd för det?” Han svarade: ”Även om han är rädd för det. Förhoppningsvis går det bra för honom.”

I en annan rapportering sade han:

”Han måste rena orenheten.”

Det vill säga förhuden. Därefter rapporterade al-Khallâl att Imâm Ahmad blev frågad om den oomskurnes vallfärd och svarade:

”Ibn ´Abbâs såg mycket allvarligt på det. Det har rapporterats från honom att en sådan person saknar både vallfärd och bön.”

Han blev frågad om vad han själv tyckte varefter han sade:

”Först får han omskäras och sedan får han vallfärda.”7

Därefter nämnde han en annan rapportering från honom vari han såg mildare på den oomskurne. Tillsynes gjorde han så om han fruktade för sig själv och Allâh vet bättre.

16/10/9835.

23/415.

3356.

41/172.

522/395-396.

622:78

7146/183.