Den vuxnes ´Aqîqah

´Aqîqah är Sunnah. De lärda har delade åsikter om det är obligatoriskt. Det finns två åsikter kring det i Ahmads rättsskola och andra fastän vissa lärda i Irak inte känner till det.

´Aqîqah är bättre än välgörenhet.

Den vuxne får göra ´Aqîqah för sig själv om hans fader inte har gjort det. Flera lärda tillåter det. ´Abdul-Haqq rapporterade i sin ”al-Ahkâm” att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde ´Aqîqah för sig själv efter profetkallet1. Det kan dock diskuteras.

1al-Bazzâr (1237) och at-Tabarânî i ”al-Awsat” (998).