Den värsta lögnen

al-Bukhârî sade:

109 – Makkî bin Ibrâhîm berättade för oss: Yazîd bin Abî ´Ubayd berättade för oss, från Salamah som berättade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den som felaktigt påstår att jag har sagt något skall förbereda sin plats i Elden.”

Lögn om Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är inte som lögn om andra. Lögn om Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) innehåller en föreskriven dom och en felaktig beskrivning av Allâh (´azza wa djall). Därför är lögn om Allâh den största lögnen:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا

”Vem är mer orättfärdig än den som sätter ihop lögner om Allâh…”1

Därefter är den gravaste lögnen, lögnen om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När det kommer till föreskriften, så är lögn om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som lögnen om Allâh. Den som ljuger om sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i föreskrivna frågor vill fastställa en dom i Allâhs föreskrift när den i själva verket inte alls tillhör den.

Angående lögnen om alla andra, så varierar den. Lögn om de lärda är inte som lögn om andra. Lögn om de lärda liknar lögnen om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sett till att personen vill fastställa en dom i Allâhs föreskrift när den i själva verket inte alls tillhör den. Ju större en lögn är och ju större fördärv den medför, desto större är synden.

16:93