Den väldigaste skriften i världen

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Det finns inte en skrift under himlen som består av sådana bevis och budskap för höga angelägenheter som Tawhîd, Allâhs egenskaper, Domedagen, profetkall, avvisning av falska trosföreställningar och osunda åsikter som Qur’ânen.”

Den väldigaste boken som har uppenbarats av Allâh är Qur’ânen. Qur’ânen är den väldigaste boken. Den råder över de tidigare skrifterna. Den klargör hur judarna och de kristna har förvrängt dem. Qur’ânen är den väldigaste boken som har uppenbarats för skapelserna. Allâh uppenbarade den för det här sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och det här samfundet. Efter att Allâh har sänt sändebudet är Qur’ânen den största gåvan som Allâh har gett till samfundet. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är det bästa sändebudet och Qur’ânen är den bästa boken. Det är en stor gåva till muslimerna. Dock måste de fundera och reflektera över den. Det handlar inte bara om att memorera, läsa och försköna rösten. Därtill måste de reflektera över dess betydelser och agera utmed den. Så vägleds människan:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

”Denna Qur’ân leder till den rätta, den raka vägen.”1

Detta berör alla egenskaper, karaktärer, religioner och allting annat. Qur’ânen leder till allt som är gott.

117:9