Den väldiga egendomen i paradiset

publicerad
13.05.2010

Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 221-223

Allâh (´azza wa djall) sade [i betydelse av]:

“Och vart du än vänder dig, ser du överallt glädje och överdådig prakt.”1

Mudjâhid sade:

“Överdådig prakt är en väldig prakt.”

Mudjâhid sade:

“Det betyder att änglarna ber först om lov att få komma in till dem. Änglarna går inte in till dem utan deras lov.”

Ka´b sade:

“Deras Herre skickar änglar till dem som ber dem om tillstånd om att få komma in.”

Andra har sagt att det är tjänare och att änglarna inte går in till dem utan deras tillstånd.

´Ikrimah berättade att Ibn ´Abbâs nämnde de olika nivåerna i paradiset. Därefter läste han upp:

“Och vart du än vänder dig, ser du överallt glädje och överdådig prakt.”2

Ibn-ul-Hawârî berättade att han hörde Abû Sulaymân säga efter den ovannämnda versen:

“Den överdådiga prakten är att en av Allâhs änglar kommer till honom med gåvor och värdighet. Han kommer dock inte fram till honom förrän han har bett honom om tillstånd. Sålunda säger han till vakten: “Be Allâhs näre vän om att ge mig tillstånd för att komma in. Jag kommer inte in annars.” Vakten meddelar detta till nästa vakt som meddelar det till nästa vakt och så vidare. Från hans boning till Fredens boning finns en dörr som han går in till sin Herre om han vill utan tillstånd. Den överdådiga prakten är alltså att Herrens ängel inte kommer in till honom utan lov medan han kommer in till sin Herre utan tillstånd.”

Abû Hurayrah sade:

“Den som får den lägsta positionen i paradiset – och ingen har en låg position – är personen som dagligen tjänas av femtontusen tjänare. Det finns inte en tjänare utan att han har något de andra inte har.”

Humayd bin Hilâl sade:

“Det finns inte en man i paradiset, utan att han har tusen väktare. Det finns inte en väktare som har en uppgift, utan att den andre har någon annan.”

Ibn Abî Dunyâ rapporterade att adh-Dhahhâk bin Muzâhim sade:

“Under tiden som Allâhs näre vän är i sitt hem, kommer ett sändebud från Allâh (´azza wa djall) och säger till portvakten: “Kan du be Allâhs näre vän ge tillstånd till Allâhs sändebud?” Portvakten går då in och säger: “Allâhs näre vän! Allâhs sändebud ber om att få komma in till dig.” Då säger han: “Låt honom komma in.” Han kommer då in till Allâhs näre vän och lägger ned en gåva framför honom. Därefter säger han: “Allâhs näre vän! Din Herre hälsar dig och beordrar dig att äta från detta.” Maten kommer att påminna om tidigare maträtt och därför kommer han att säga: “Jag har redan ätit detta.” Då säger budbäraren: “Din Herre beordrar dig att äta från detta.” Han kommer då att äta från det och finna att det har smaken av varje frukt i paradiset. Det är betydelsen av Allâhs (´azza wa djall) ord:

“De kommer nämligen att få något som liknar det.”3

Muslim rapporterade i sin “as-Sahîh” från Mughîrah bin Shu´bah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Mûsâ frågade sin Herre om personen som får den lägsta nivån i paradiset. Han sade: “Det är en man som får komma in efter att paradisets folk har fått komma in i paradiset. Det kommer att sägas till honom: “Träd in i paradiset.” Då säger han: “Herre! Hur skall jag göra det när folk har inträtt sina hem och tagit det de skulle ta?” Då sägs det till honom: “Behagas du av att få det världens kungar hade?” Han kommer att säga: “Ja, jag behagas av det, Herre.” Då säger Han: “Du får fem gånger det.” Då säger han: “Jag är nöjd, Herre.” Då säger Han: ”Du får tio gånger det och allting annat som du önskar och fröjdas av.” Då säger han: “Jag är nöjd, Herre.”

1 76:20

2 76:20

3 2:25