Den vägledde påbjuder och förbjuder

Fråga: Vad betyder Hans (ta´âlâ) ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

”Troende! Era själar är ert ansvar. Om ni är rätt vägledda, kan de som har gått vilse inte skada er.”1?

Svar: Den betyder att Allâh uppmanar människan att rädda sig själv. Om hon räddar sig själv genom att uppfylla Allâhs plikter, skadas hon inte av de vilsnas villfarelse. Versen avskaffar alltså inte påbud av det goda och förbud av det onda. Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) sade till människorna:

”Ni läser den här versen och tolkar den på ett sätt som inte avses av Allâh:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

”Troende! Era själar är ert ansvar. Om ni är rätt vägledda, kan de som har gått vilse inte skada er.”

Jag hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”När människor ser synder och låter bli att fördöma dem, finns det risk att Allâh straffar dem allesammans.”

Därför understöds denna ädla vers av:

لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

”Om ni är rätt vägledda, kan de som har gått vilse inte skada er.”

Till vägledningen hör att påbjuda det goda och förbjuda det onda.

15:105