Den ursäktade okunnigheten

De tillbedjande och vädjande människorna kan be förbjudna böner och ändå få det de ber om. Dock medför det bara en större skada. En bön kan vara föraktfull men ändå bönhörd. Det är möjligt att den bedjande vet att hans bön är förbjuden och det är möjligt att han inte vet om det på ett sätt som inte är ursäktat för att han exempelvis inte söker efter kunskap eller för att han vänder sanningen ryggen.

Det är också möjligt att han inte vet på ett sätt som är ursäktat såtillvida att han exempelvis gör handlingen utav Idjtihâd eller efterapning som i alla typer av dyrkan.

Den som inte är ursäktad kan också förlåtas för sina många goda handlingar, ärliga avsikt, enbart Allâhs nåd eller något annat skäl.