Den upplyste imamen

Om man ser att imamen har en underkänd orenhet på sina kläder eller att någon av hans kroppsdelar inte blötts i tvagningen, måste man underrätta honom om det. Detsamma gäller om man är övertygad om att han ätit kamelkött och inte tvått sig därefter; det är obligatoriskt att upplysa honom om det. Ty sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om jag glömmer ska ni påminna mig.”1

Såsom han ska upplysas då han ber flera eller färre Raka´ât ska han också upplysas gällande bönens villkor.

Men hur upplyser man imamen om han ber? Man får gå till honom och knuffa bort honom med handen så att han går därifrån. Inget tal får förekomma. Om man kan skriva ned upplysningen på en lapp och visa den honom gör man det. Dock får man inte säga något till honom så att inte bönen annulleras. Skulle imamen vidhålla får man be för sig och efter bönen tala om för samlingen att imamen bad utan tvagning. Befarar han att upplysningen leder till prövning låter han bli.

1al-Bukhârî (401) och Muslim (572).