Den tvagningsbrytande sömnen

Fråga: Vad finns det för regel för att sömnen skall bryta tvagningen? Räcker slummer för att den skall brytas?

Svar: Det är den djupa sömnen som bryter tvagningen. Den som du förlorar ditt medvetande under. Det är den som bryter tvagningen. Det är då det är sannolikt att tvagningen bryts utan att du lägger märkte till det.

Vad beträffar sömnen vari du inte förlorar ditt medvetande, så bryter den inte tvagningen. Exempel på det är personen som sitter ned och slumrar till. Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) brukade vänta på ´Ishâ’ med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så att de nickade till på grund av slummer. Därefter gick de upp och bad utan att två sig.

Den som ligger eller lutar sig tillbaka mot något och somnar förlorar sin tvagningen. Ty han är inte vid medvetandet och vet inte vad som händer.