Den troendes tal med Allâh i graven

Fråga: Sûfiyyah hos oss anser att den fromme troende talar med sin Herre i graven. Finns det något bevis för det?

Svar: Fråga dem om deras bevis. Förlama dem. Antingen kommer de med bevis eller också är de lögnare. De kommer inte att nämna något bevis. De har inget bevis.