Den troendes ögontjäneri

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Avguderiets orenhet består av två typer: tung orenhet och mild orenhet. Den tunga orenheten är det stora avguderiet som Allâh (´azza wa djall) inte förlåter. Allâh förlåter inte att det avgudas vid Hans sida.

Den milda orenheten är det mindre avguderiet som milt ögontjäneri…”1

Mycket ögontjäneri är emellertid hyckleri och större avguderi. Om alla handlingar är utav ögontjäneri räknas det som större avguderi. Allâh (djalla wa ´alâ) sade om hycklarna:

وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً

”Och då de reser sig för att be, reser de sig i sakta mak för att ses och berömmas av människorna men har sällan Allâh i tankarna.”2

Mycket ögontjäneri härrör aldrig från en muslim. Dock är det möjligt att han faller i mindre ögontjäneri. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Det jag fruktar mest för er är det mindre avguderiet” När han blev frågad om det sade han: ”Ögontjäneri.”3

Det är alltså möjligt att den troende faller i ögontjäneri då och då. Sedan stryker han bort det genom ånger inför Allâh (´azza wa djall) och uppriktighet gentemot Honom.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/46).

24:142

3Ahmad (23680). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (1555).