Den troende visar sanningen och döljer inte den

Tålamod innebär att hålla fast vid sanningen och undvika allting annat och ta till sig skälen för det som behandling av sjukdomar, fattigdomar och annat prövande. Dessa problem skall behandlas utmed Allâhs (djalla wa ´alâ) föreskrift. Synder skall behandlas med ånger, ångerkänsla och övergivna synder. Sjukdomen skall behandlas med medicin. Fattigdomen skall behandlas med tillåtet levnadssätt. Innovationer skall behandlas med fördömanden och varningar för dem och kall till Sunnah. Otron skall behandlas med varningar för den och kall till ånger och islam.

På så vis skall den troende alltid agera. Han skall lösa problemen utmed det Allâh har föreskrivit av medicin och behandling. Han skall härda med sanningen och hålla stabilt fast vid den och göra allt som får honom att stabilt förbli upprättad på sanningen och bekämpa falskheten.

I dessa verser framgår bevis för att det är obligatoriskt att visa och förklara sanningen, att det är obligatoriskt att göra så och att det är en stor synd och ett av judarnas drag att hålla inne med den. Den troende kämpar med sig själv för att visa sanningen och kalla till den och härda med den. Därtill aktar han sig för att inte dölja något. Skulle han dölja någonting får han ångra sig, förbättra sig och visa sanningen.