Den troende skall inte besvära sin granne

al-Bukhârî sade:

6018 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Abûl-Ahwas berättade för oss, från Abûl-Hasîn, från Abû Sâlih från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som tror på Allâh och den Sista dagen skall inte besvära sin granne. Den som tror på Allâh och den Sista dagen skall vara generös mot sin gäst. Den som tror på Allâh och den Sista dagen skall antingen tala väl eller också tiga.”

“Den som tror på Allâh och den Sista dagen…” – Det vill säga en fullkomlig tro. Anledningen till att just tron på Allâh och den Sista dagen nämns, är för att det symboliserar början och slutet. Det vill säga den som tror att Allâh har skapat honom och att Han kommer att återuppväcka honom och ställa honom inför rätta. Därför skall man ta hänsyn till dessa omnämnda handlingar.

“Den som tror på Allâh och den Sista dagen skall antingen tala väl eller också tiga…” – Detta hör till ord som är få i antal men väldiga i betydelse. Det betyder att talet antingen är fint eller också lutar åt något annat. Det fina talet är både det obligatoriska och rekommenderade talet. Det är alltså tillåtet oavsett vad det är. Likaså omfattar det tal som tenderar till det. Allting annat är antingen dåligt tal eller också lutar åt dåligt tal. Således befallde han den som vill ge sig in i det att tiga i stället.

Denna hadîth omfattar förträffliga och storslagna karaktärer inom handling och tal. De två första berör handling. Den första handlar om att göra sig kvitt dåliga karaktärer medan den andra befaller att man antar fina karaktärer. Som slutsats visar den troende hänsyn till Allâhs skapelse med tal genom att tala väl och undvika ont tal samt med handling genom att göra det som är nyttigt och undvika det som är skadligt.