Den troende dör med svett på pannan

Fråga: Vad betyder profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den troende dör med svett på pannan.”1?

Svar: Förklaringen som verkar vara mest korrekt är att den troende dör efter att ha gjort goda handlingar in i det sista. Det vill säga att han fortsätter göra goda handlingar tills han dör. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

”Och dyrka din Herre till dess den fulla vissheten når dig.”2

1Ahmad (5/257) och an-Nasâ’î (1829).

215:99