Den troende är viktigare än Ka´bah

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (2032)

2032 – Yahyâ bin Aktham och al-Djârûd bin Mu´âdh berättade för oss: al-Fadhl bin Mûsâ berättade för oss: al-Husayn bin Wâqid berättade för oss, från Awfâ bin Dalham, från Nâfi´, från Ibn ´Umar som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick uppför predikstolen och ropade med hög röst: ”Du som konverterat till islam med din tunga utan att tron har nått ditt hjärta! Besvära inte muslimerna, smäda inte dem och leta inte efter deras fel! Den som letar efter sin muslimske broders fel kommer Allâh att leta efter hans fel. Och den vars fel Allâh letar efter kommer Han att avslöja om han så befinner sig längst inne i sitt hem.”

En dag tittade Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) på Ka´bah och sade:

Så väldig du är! Så väldig din helgd är! Dock är den troendes helgd väldigare hos Allân än vad du är.”1

1God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (2/391).