Den tillåtna kondoleansvisiten

Fråga: ´Urwah berättade att när någon anhörig till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) hade dött, samlades kvinnorna för att sedermera gå sin väg och endast hennes familj och närmsta krets stannade kvar. Därefter bad hon om ett fat talbînah1 som kokades. Gröt tillagades också som hon hällde talbînah i. Hon sade: ”Ät av det. Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Talbînah stillar sjuklingens hjärta och avlägsnar en del sorg.”2

Bevisar detta att samling och måltid hemma hos den döde är en tillåten handling?

Svar: Om kondoleanssamlingen inte är normerad, så är det inga problem. Att däremot sitta och ta emot kondoleansvisiter genomförda på särskilda sätt där de exempelvis varar tre dagar och påminner om bröllop eller andra festligheter är tvivelsutan jämmer från den hedniska tiden och därmed otillåten. Fallet är, som Ahnâfs lärde säger, en engångsföreteelse som inte kan generaliseras. Om den drabbade får exempelvis gäster eller besöks av släktingar, måste han naturligtvis bjuda dem på något som under vilket besök som helst. Men det är inte det dagens människor gör. De vänder på hadîthen:

”Laga mat till Dja´fars familj! De har drabbats av något som sysselsätter dem.”3

Dagens agerande har ingenting med hadîthen att göra.

1Ibn Hadjar sade:

”Talbînah är en soppa av mjöl eller kli och kan tillsättas honung. Namnet har den fått efter dess likhet med mjölk sett till dess färg och tunnhet. Den gagnar om den är tunn och mogen, inte tjock och rå.” (Fath-ul-Bârî (9/550))

2al-Bukhârî (5417).

3Ahmad (6/266), Abû Dâwûd (3132) och at-Tirmidhî (998) som sade att hadîthen är god och autentisk.