Den tankspriddes bön

Fråga: När det kommer till koncentrationen i bönen, så har jag alltid tankarna någon annanstans. Är min bön giltig och accepterad?

Svar: Bönen är giltig, men du belönas endast utmed din koncentration. Du måste försöka vara koncentrerad och undvika allt distraherande. Gå inte in i bönen om du känner att du måste utföra naturligt behov. Gå inte in i bönen om du är andfådd på grund av en fiende eller gång. Dessa är några av faktorerna som medför koncentration.