Den syndige resenärens bön, fasta och bestrykning

Fråga 107: Hur länge får den syndige resenären bestryka sina strumpor? Får han låta bli att fasta och korta bönerna?

Svar: Det är välkänt i rättsskolan att den syndige resenären, som antingen är en person som reser för att synda eller också är på en förbjuden resa, inte får praktisera resedomarna så länge han inte ångrar sig. Han får alltså inte korta bönerna, låta bli att fasta eller bestryka sina strumpor längre än ett dygn.

Den andra åsikten är att den syndige resenären är visserligen syndig och åläggs att ångra sig för sin synd, men han får praktisera resedomarna. Han får alltså korta bönerna, låta bli att fasta och bestryka strumporna i tre dygn. Dessa domar är förknippade med resa, vilket är aktuellt. Vad synder beträffar, så skall han ångra sig för dem. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) ansåg att den syndige resenären får korta bönerna. Kanske kan man implementera hans dom på alla andra resedomar.