Den svarta stenens linje är en gåva från Allâh

Fråga: Vad anser ni om dem som står kvar vid den svarta stenens linje och gör Takbîr? De tror att det är obligatoriskt att stå på den för att göra Takbîr och att det inte är tillåtet att gå förbi den utan Takbîr, vilket orsakar trängsel.

Svar: Den linjen som de har lagt dit från den svarta stenen hör till Allâhs (´azza wa djall) gåvor till dem som vallfärdar och utför ´Umrah. Människan kan inte vara säker på att hon står mittemot den svarta stenen utan den linjen. Förr brukade vi alltid undra; står vi framför den svarta stenen eller står vi bakom den? När linjen hade lagts dit blev vi övertygade om att vår Tawâf började och slutade där den skulle börja och sluta.

Beträffande samlingen vid den, så har jag gjort Tawâf när det är såväl glest som trångt med folk och aldrig upplevt det vissa människor talar om. Trots att vallfärden faktiskt är som havsvågor så har jag inte upplevt något sådant. Det kan hända att vissa utländska lekmän står kvar, men på grund av den stora folkmassan klarar de inte av att göra det en längre tid. Människorna kommer att knuffa undan dem. Förr brukade folk stå kvar på en större yta. Alla trodde att de stod mittemot den svarta stenen och hälsade på den. Nu har den ytan krympt runtom den här linjen. Sålunda tycker jag att den är en gåva från Allâh och en av regeringens – må Allâh (´azza wa djall) skänka den framgång – fina handlingar.

Förr brukade det finnas två linjer; en till höger om den svarta stenen och en till vänster om den, som en säkerhetsåtgärd. Syftet var att man skulle inleda Tawâf till vänster om stenen och avsluta den till höger om stenen. Det blev dock problematiskt eftersom den svarta stenen befann sig mellan de två linjerna. Det kunde hända att vissa inledde sin Tawâf till höger om den svarta stenen varefter deras Tawâf blev ofullkomlig. Andra avslutade sin Tawâf till vänster om den svarta stenen varefter deras Tawâf blev ofullkomlig.

Efter det tyckte man att de två linjerna skulle göras om till en enda linje. Om du vill veta hur behövlig den linjen är så är det bara att titta hur människor står vid Safâs port samtidigt som de är i linje med den svarta stenen. Förr hade de trott att den svarta stenen ligger flera meter bakåt varför de hade avslutat sin Tawâf på ett ofullkomligt vis och till följd därav åkt hem med en ofullkomlig Tawâf. Linjen har medfört mycket fina resultat och lov och pris tillkommer Allâh. Den skyddar Tawâf på ett sätt som saknar motstycke.