Den svarta stenen varken skadar eller gagnar

Det har rapporterats autentiskt att ´Umar sade när han pussade den svarta stenen:

”Jag vet att du bara är en sten som varken skadar eller gagnar. Om jag inte hade sett Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pussa dig hade jag inte pussat dig.”

Vissa har lagt till att Abû Bakr skall ha sagt:

”Jo, den skadar och gagnar visst.”

Det är en klar lögn. al-Azraqî rapporterade liknande från ´Alî, men dess kedja är mycket svag.