Den svaga kvinnan som inte får sina rättigheter

Publicerad: 2011-03-29
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”Liqâ’ Maftûh fîz-Zulfî”

 

Fråga: Det diskuteras om att kvinnan är svag och att hon inte får ut sina fulla rättigheter. Detta kan ibland förespråkas av män och ibland av kvinnor. Vad säger ni om detta?

Svar: Kvinnan måste få sina rättigheter som religionen har gett henne. Hon får inte berövas någon religiös rättighet om hon själv inte går med på att trappa ned på någon av dem.

Angående de rättigheter som de felaktigt påstår är hennes, som friheten till att ta av sig slöjan och visa ansiktet och resa utan Mahram och vara i enrum med en främmande man och blanda sig med män, så är det inte kvinnans rättigheter. Det är inte till hennes fördel och det tillhör inte hennes rättigheter. Det är endast en plan från fienden för att göra kvinnan upprorisk mot det islamiska samhället och ge henne den påstådda friheten. Det är en ond frihet när hon tar av sig, blandar sig med män, kör bil, reser utan Mahram och är med främmande män i enrum. Detta är inte hennes rättigheter. Allâh har bevarat den muslimska kvinnan från allt det. Hon har fått rättigheter som lämpar sig för henne utmed religionen. Det är skillnaden mellan religiösa rättigheter och rättigheter som inte tillkommer henne.

Dessa människor ropar inte efter religiösa rättigheter. Om de hade gjort det, skulle vi alla ha varit med dem. Men de ropar efter falska rättigheter som tar ut henne. Dessa rättigheter skadar henne och samhället.

De vill ta bort skillnaderna mellan män och kvinnor i de muslimska länderna. Vi ber Allâh rädda oss från den deras ondska och att de endast skadar sig själva och att Han väcker muslimerna.