Den svaga hadîthen enligt Ahmad

Fråga: Vi hör vissa imamer säga att om en sakfråga endast kan bevisas av en svag hadîth, anammar de den. Exempelvis sade Imâm Ahmad det. Vad menas med svag hadîth här?

Svar: Enligt Ibn Taymiyyah syftade Imâm Ahmad på hadîthen som idag kallas för ”god” (حسن). På Imâm Ahmads tid var den ”goda hadîthen” ingen utspridd term. På den tiden delades hadîthen upp i två typer:

1 – Autentisk.

2 – Svag.

När Imâm Ahmad säger att den svaga hadîthen skall anammas när inga andra hadîther finns i ett ämne, menar han hadîthen med den lägsta bekräftelsen, nämligen den goda hadîthen. Det vet den som är involverad i denna kunskap.