Den sundaste metodiken om Allâhs resning är Salafs metodik

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Ämnet har redan behandlats i kapitlet ”al-A´râf”2 varför det inte finns något behov av att upprepa det. Den sundaste metodiken i ämnet är ju Salafs metodik som går ut på att förkunna det som står i Qur’ânen och Sunnah utan föreställning, förvrängning, liknelse, förnekelse eller jämförelse.

120:5