Den störste krigaren

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Kitâb-ul-Îmân, sid. 221-222

Det händer ofta att den troende faller i en del av hyckleri för att sedan förlåtas av Allâh. Det kan hända att hans hjärta råkar ut för något som fordrar hyckleri för att sedan räddas från det av Allâh. Den troende sätts på prov av Djävulens tvångstankar och otrogna tankar som får honom att må dåligt. Följeslagarna brukade säga:

”Allâhs sändebud! Vissa av oss känner något de hellre vill falla ned från himlen för än att uttala det.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det där är ren tro.”1

Detta betyder att dessa tvångstankar och tankar man känner, samtidigt som man hatar dem och förtränger dem från hjärtat, hör till ren tro. Detta kan liknas vid krigaren som bekämpar sin fiende till dess att han besegrar honom. Detta är den största typen av kamp och en tro som är lika ren som ren mjölk. Och anledningen till att den är ren, är att man hatar och bekämpar de djävulska tankarna.

Alla skapelser utsätts för dessa tankar och antydningar. Det finns de människor som besvarar dem och då blir de otrogna eller hycklare. Och det finns de som har fallit så djupt i synder och lustar, att de först drabbas av dessa tankar när de börjar söka efter religionen. Så antingen blir personen en troende eller också en hycklare. Således brukar människorna oftast få dessa tvångstankar när de förrättar bönen. Djävulen kommer som oftast när tjänaren vill vända sig till sin Herre och närma sig Honom och ha kontakt med Honom. Därför råkar de bedjande ut för tankar som de ickebedjande inte gör.

1 Muslim (1/83) och Ahmad (2/397).