Den största skillnaden mellan Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och al-Ikhwân al-Muslimûn

Fråga: Vilka är de viktigaste punkterna som ni är oense med al-Ikhwân al-Muslimûn om? Är det möjligt att behandla dem?

Svar: Den viktigaste punkten är att vi går efter Sunnah medan de går efter stolarna. Detta kan behandlas om de återvänder till Sunnah. Vad gäller oss, kommer vi aldrig att kompromissa med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah för något världsligt. Vi säger inte att målet främjar medlet. Vi säger att vi är skyldiga att hålla fast vid den raka vägen och att segern kommer från Allâh.