Den största kampen

Ha i åtanke att när Salafiyyahs lärda skriver om det här ämnet, oavsett om det handlar om avvisningar eller råd, så anses deras skrift vara en kamp för Allâhs sak. Faktum är att det är den största kampen. Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Religionen är baserad på kunskap och kamp. Således delas kampen in i två delar:

1 – Kamp med hand och tunga. Här medverkar många.

2 – Kamp med bevis och belägg. Denna kamp är specifik för sändebudens anhängare och typisk för imamerna. Denna kamp är bättre än den förstnämnda, ty dess nytta är väldigare, dess möda är större och dess fiender är fler. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًافَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Om Vi hade velat skulle Vi ha sänt en varnare till varje stad. Men lyssna inte till vad de otrogna säger utan kämpa oförtröttligt mot dem med den.”1

Här bekämpas de med Qur’ânen som är den större sortens kamp. Den kampen tillämpas också på hycklarna. Det är välkänt att hycklarna bekämpade inte muslimernas fiende. Trots det bekämpas hycklarna med bevis och Qur’ânen.”2

Det var detta Ibn ´Abdil-Barr an-Namarî åsyftade när han citerade några av sina lärares hyllningar till kämparna med bevis och belägg:

Välkomna, ni som jag älskar för Allâhs sak

Välkomna, ni rättfärdiga och gudfruktiga

med upplysta ansikten som utgör fröjden i varje samling

Avhållsamt, värdigt, lugnt och blygt strävar de efter hadîther

De inger respekt, majestät och förnuft och andra otaliga dygder

Deras pennors bläck är renare och bättre än blodet från martyrer

Eftersträvare av profeten Muhammads kunskap!

Ni kan inte jämföras med någon annan3

125:51-52

2Miftâh-us-Sa´âdah (1/70).

3Djâmi´ Bayân-il-´Ilm wa Fadhlih (1/31).