Den största förnedringen av Allâh

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Poängen är att dessa två grupper förnedrar Allâh. Faktum är att ingen annan förnedrar Allâh lika mycket. Satan har fört dem bakom ljuset och fått dem att tro att deras förnedring är en fulländning.”1

Det vill säga Djahmiyyah och Mu´tazilah. Djahmiyyah förnekar namnen och egenskaperna. Det enda de bekräftar åt Allâh är Hans existens. Det är omöjligt att något existerar utan namn och egenskaper.

Mu´tazilah bekräftar Allâhs namn, men utan betydelser. De säger att Allâhs namn saknar betydelser. De menar att namnet as-Samî´, den Hörande, inte bevisar att Han hör. De menar att namnet al-Basîr, den Seende, inte bevisar att Han ser. De menar att namnet al-´Alîm, den Vetande, inte bevisar att Han vet. De tror alltså på namnen utan deras betydelser. Detta är Mu´tazilahs lära. De förnekar namnens betydelser och allt vad de tyder på. Det är en värdelös bekräftelse.

Djahmiyyah och Mu´tazilah är de som mest förnedrar Allâh. När de förnekar Allâhs namn och egenskaper, så finns det ingen annan som förnedrar Honom lika mycket. Det är alltså inte de som bekräftar Allâhs namn och egenskaper som nedvärderar Honom. De beskriver ju endast Honom med fulländning.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/48).