Den största anledningen till sanningen och räddningen

Fråga: Vilket ord, eller vilken handling, är den största anledningen till människans vägledning till sanningen och stabilitet samt räddning från lustar och prövningar?

Svar: Det finns inget som är större än Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) tal, Qur’ânen. Den är det väldigaste, bästa och trovärdigaste talet. Knyt band med Allâhs tal. Läs och memorera den alltid. Du kommer – med Allâhs tillstånd – att se frukterna av det i din framtid.