Den stödda gruppen är Ahl-ul-Hadîth

1962 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer aldrig att upphöra finnas en grupp från mitt samfund som upprätthåller Allâhs order och den skadas inte av dem som motsätter sig den.”

Rapporterad av Ibn Mâdjah (1/7) via Abû ´Alqamah Nasr bin ´Alqamah, från ´Umayr bin al-Aswad och Kathîr bin Murrah al-Hadhramî, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Berättarkedjan är – om Allâh vill – god. Alla återberättare är den Autentiskas män. Med undantaget Nasr bin ´Alqamah som har sagts vara pålitlig. I ”at-Taqrîb” beskrivs han som godkänd. Hadîthen rapporteras också med en annan formulering:

”I denna sak kommer det aldrig att upphöra…”

Tidigare (270) har jag nämnt hadîthens källor och klassificerat den och konstaterat att hadîthen återberättas av åtta följeslagare. Kortfattat tog jag upp deras formuleringar utan att medtaga hela texter och formuleringar. Mitt syfte var att låta läsarna veta vad de lärda och imamerna anser om den stödda gruppen och att den är Ahl-ul-Hadîth. Nu är jag fokuserad på att ta upp hadîthens källor och klassificering och olika formuleringar för att klarlägga deras kuriosum och tillägg som inte kan uppnås på något annat vis.